Yuliyatni, Putu Cintya Denny, Udayana University, Indonesia